Kontaktujte nás
Stanislav Žůrek +420 602 356 253 Zdeněk Dorazil +420 605 434 126 , vinozurek@seznam.cz

Historie obce

Prvním písemným důkazem o existenci vinic v tehdy ještě pouhé vsi Žeravice je kupní smlouva z roku 1358, kterou Racek ze Zborovic prodal dvůr a dvě části obce spolu s vinicemi a tvrzí Aleši Kuželovi. Vinohrady zde mělo i Olomoucké biskupství a klášter Hradisko u Olomouce. Také sousední ježovská farnost zde měla své fundační vinohrady.

Pro pěstování vína jsou obci nejen dobré klimatické podmínky, ale také výhodná ji-hovýchodní orientace většiny svahů v jejím katastru. Rozmach obci umožnilo až povýšení na městečko králem Vladislavem II. - Jagelonským. Glejt ze 14. června 1503 (originál je uložen v okresním archívu v Hodoníně) obsahuje i výsadu pořádat trhy a šenkovat vlastní víno.

Dochovala se i mapka regionu z 18. století, na které je městečko označeno němec-kým názvem Scherawitz.
V bývalé panské lisovně vína - později přestavěné na sokolovnu, je dodnes kamenný relief s erbem pánů z Petřsvaldu, dlouhodobých majitelů podstatné části městečka.
Perokresba od neznámého autora znázorňuje hlavní dominanty městečka - zprava: štít zámečku z roku 1540 - původní hasičská zbrojnice z roku 1927 - barokní kostel sv. Jana z roku 1722.
Původní rychtářova pečeť obsahovala kromě srpu také symbol vinařského nože, tedy nářadí dvou hlavních činností obyvatel obce - zemědělství a vinařství. Na pečeti je kromě obou symbolů rovněž erbe pánů z Víckova. Ze znaku vychází i novodobý symbol městečka, schválený parlamentem ČR k užití jak pro obecní prapor, tak logo.

Městečko se rovněž může pochlubit dlouhodobou přítomností komunity českých a moravských bratří. V jejich kostele s věží se zvony - tzv. sboru, se konalo šest synod - konsilií sedmi starších. Na synodě konané 25.dubna 1616 byl zde na kněze ordinován Jan Amos Komenský. Ze sboru zůstal domek, ve kterém je částečně zachován interiér, který slouží jako památník nejen pobytu bratrské komunity, ale i expozici lidového umění a řemesel, připomínající někdejší každodenní život na venkově. Zachovaly se zde i fragmenty původních zdí sboru se zbytky církevních nápisů.

Pro případ nebezpečí hrozícího ze strany exekutivy Ferdinanda I., si bratři vybudovali systém únikových chodeb z jednotlivých domů v obci do společné chodby, vedoucí až na hrad Buchlov. Ten patřil jejich hostitelům, pánům z Petřsvaldu, vyznávajícím stejnou víru. Bratři pěstovali vinnou révu a právě ze sklepů s vínem tajné chodby vedly.

Obraz neznámého autora z přelomu 18. a 19. století znázorňuje požár v obci v roce 1775. Jsou na něm i tehdejší dominanty obce - kromě již zmíněného zámečku (na obrazu dole vpravo), katolického kostela (dole uprostřed) je tu i bratrský sbor s věží (na obrazu dole vlevo). Nad požárem v obci je světec svatý Florián v oděvu římského důstojníka.

V městečku je v současné době řada starých vinných sklepů - búd - nejstarším a dodnes používaným je sklep z roku 1781.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím